Το Τεχνικό Γραφείο Κακές Γιώργος & Συνεργάτες αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη διαδικασία για την κατάταξη του καταλύματος σας σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών σύμφωνα με τα ισχύοντα στις διατάξεις των αποφάσεων της Υπουργού Τουρισμού:
α) 216/8-1-2015 (ΦΕΚ 10/Β/2015),
β) 21185/22-10-2014 (ΦΕΚ 2840/Β/2014
και γ) 219/12-1/2015 (ΦΕΚ 14/Β/2015).

Σας περιμένουμε να λύσουμε κάθε απορία σας και να συζητήσουμε μαζί όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατάταξης σας.

Με τιμή,
Κακές Γεώργιος.